Skip to main content

Sollicitatietip: Laat jouw competenties zien met de STARR methode

Je wilt tijdens je sollicitatie graag op een geloofwaardige en overtuigende manier laten zien waar jij goed in bent. Het stappenplan van de STARR methode helpt je te laten zien wat jouw kracht is en dat te ‘bewijzen’.

Afbeelding: Wayan Parmana

Wat je geloofwaardig maakt en overtuigend werkt is namelijk: vertellen over een werksituatie waarin je een bepaalde competentie laat zien. Je neemt de sollicitatiecommissie even mee in jouw ervaring en laat ze zien hoe jij dat aanpakt en welke resultaat jouw aanpak oplevert.

Verplaats je in de sollicitatiecommissie

Een sollicitatiecommissie probeert in korte tijd te achterhalen of iemand de oplossing is die zij zoeken. Belangrijk criterium is of de kandidaat over de gewenste competenties beschikt. Het is nog niet zo makkelijk om daar achter te komen in een brief of in een gesprek.

Ze vragen zich af: Hoe gaat iemand te werk? Hoe stelt hij/zij zich op in bepaalde situaties?

Een manier om zulke vragen te beantwoorden is om de kandidaat te laten vertellen over een werksituatie waarin zij (competentie x) inzette.

STARR methode: waar staat het voor?

Wat je doet met de STARR methode is de selecteur inzicht geven in jouw competentie door ze te vertellen over een situatie, taak, actie en het resultaat dat jij bereikt hebt.

  • Situatie: Waar speelt het voorbeeld zich af? Wie waren erbij betrokken?
  • Taak: Wat was jouw taak? Wat werd er van jou verwacht?
  • Actie: Wat deed jij? Hoe zette je je competentie daarbij in?
  • Resultaat: Wat was het resultaat? Waaruit blijkt dat je je competentie met succes inzette?
  • Reflectie: Hoe kijk je erop terug? Wat heb je ervan geleerd? (deze is extra en niet altijd nodig)

Een voorbeeld

De vraag is:

In de vacature staat dat organiseren een belangrijke competentie is voor deze functie. Vertel eens over een situatie waarin jij verantwoordelijk was voor het organiseren van een event en hoe je dat dan aanpakte?

Situatie:

Toen ik bij de bibliotheek werkte, in een team met drie anderen…

Taak:

…was ik verantwoordelijk voor het organiseren van vier informatiebijeenkomsten over onze dienstverlening voor gebruikers.

Actie:

Ik haalde relevante informatie op bij collega’s. Ik maakte een planning, reserveerde de zaal, maakte posters en verzond e-mails om aandacht te genereren. Ook verzorgde ik zelf de presentatie tijdens de bijeenkomsten. Ik had daar verder geen ondersteuning van anderen bij nodig, omdat ik zelf goed mijn weg weet te vinden.

Resultaat:

Dit resulteerde in vier informatiebijeenkomsten die volgens plan verliepen. Het aantal deelnemers groeide en ik kreeg positieve evaluaties van de aanwezigen.

Reflectie:

Ik was zelf blij te merken hoe soepel de organisatie verliep. Het was wel goed om feedback te krijgen van deelnemers, waardoor ik bijvoorbeeld besloot om de aanvangstijd wat te verleggen zodat het beter aansloot op hun werkschema’s.

Hoe bereid ik een sollicitatiegesprek voor met behulp van de STARR methode?

  1. Lees de vacaturetekst goed en haal daar de belangrijkste vereiste competenties uit. Kies ook vooral degene waarbij het je moeilijker lijkt om die aan jouw eigen ervaring te koppelen.
  2. Oefen voor jezelf met het beantwoorden van de verschillende vragen voor situatie, taak, actie en resultaat.
  3. Verzamel op deze manier verschillende STARR voorbeelden die bij de verschillende competenties kunnen passen.
  4. Vraag een persoon uit je omgeving om jou het gesprek te oefenen. Hij/zij stelt je vragen volgens het STARR model. Dus: geef eens een voorbeeld van een situatie waarin je x deed? Of, beschrijf een situatie waar x aan de hand was, hoe pakte je dat aan? Of, stel je komt bij een klant die x wil, maar jij wilt y, hoe ga je daarmee om?
  5. Evalueer samen of de door jou gekozen voorbeelden het meest passend zijn, of zijn er misschien nog betere te bedenken?

Het hardop oefenen met het STARR model maakt dat je een heel aantal voorbeelden op de achterhand hebt. Je kunt daardoor veel makkelijker en natuurlijker vertellen over jouw kracht.

Dat komt je vaak ook op onverwachte momenten van pas.

Veel succes met het voorbereiden van je sollicitatie. Wil je met meer ontspanning een sollicitatiegesprek in gaan, lees de tips hier.