Skip to main content

Ik wil ander werk, maar wat?

Denk jij: ik wil ander werk, maar wat? Heb jij je buik vol van je huidige baan, maar geen idee wat je dan wilt doen? Je bent niet enige. Ik spreek veel mensen die met dezelfde gedachte rondlopen. In deze blog tips om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Afbeelding: Abby Chung

Ik wil ander werk, maar wat?

Het is een vervelend gevoel: om wel te weten dat je wilt stoppen met dit werk, maar nog geen idee te hebben over welke kant je dan op wilt.

Het betekent dat je waarschijnlijk:

  • met tegenzin naar je werk gaat
  • weinig energie krijgt van je werk
  • veel met je loopbaanvraag bezig bent
  • frustratie ervaart

We werken zoveel dagen en uren van ons leven, dat het heel begrijpelijk is dat je werk wilt doen dat bij je past. Je werk alleen doen voor de financiële beloning die je krijgt is niet gemakkelijk vol te houden.

Mogelijk ga je uiteindelijk zelfs fysieke of mentale klachten ervaren.

Van niet willen naar wel willen

Weten dat je iets niet wilt is echt iets heel anders dan weten wat je wel wilt.

Sta daar maar even bij stil.

Nu ben je waarschijnlijk elke dag (noodgedwongen) bezig met wat je niet wilt. Waarschijnlijk doe dat vooral door er over na te denken?

Ik stel een paar stappen voor om voorbij je huidige gedachten te komen en nieuwe inzichten op te doen.

Stap 1

Schrijf uitgebreid op wat je allemaal niet meer wilt.

Waarom wil je je huidige baan niet meer?

Neem 1/2/3 pagina’s. Schrijf met een pen. Schrijf alles van je af.

Stap 2

Leg het geschrevene even weg en kijk er (bijvoorbeeld de volgende dag) nog eens naar.

Onderstreep met een gekleurde pen of highlighter de belangrijkste dingen.

Stap 3

Je hebt nu uitgebreid stilgestaan bij wat je niet meer wilt. Wat staat daar tegenover? Wat wil je juist wel in een baan? Maak een eerste inventarisatie:

  • Welke waarden zijn belangrijk voor jou? Wat blijkt hierover uit de schrijfoefening?
  • Wat wil je wel graag doen op een dag? Wat doe je graag maar kom je nu niet aan toe?
  • Wanneer heb jij een goede dag? Wat heb je op die dag gedaan?

Je hebt nu een eerste paar aanknopingspunten voor wat je wel wilt. Om met nieuwe ideeën te kunnen komen over wat je wel wilt, zul je hier meer aandacht aan moeten geven.

Voortbouwend op deze oefening kun je systematisch aan de slag:

Inventariseer met deze oefening wat jouw kwaliteiten zijn

Onderzoek met deze oefening welke waarden je centraal wilt stellen in je werk